Parafia Matki Bożej Królowej Świata w Radomiu - ChrzestChrzest Święty


Dziecko do sakramentu chrztu św. zgłaszają rodzice.

Chrzest zgłasza się w kancelarii parafialnej w dwu ostatnich tygodniach poprzedzających niedzielę sprawowania sakramentu.

Przy zgłoszeniu chrztu dziecka należy przedstawić:
  • Akt urodzenia dziecka (odpis z USC);
  • Dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, wiek, adres zamieszkania);
  • Zaświadczenie dla Chrzestnych, jeśli są spoza parafii (że dana osoba może pełnić funkcję Chrzestnego(-ej) – wydaje ksiądz proboszcz).
Chrzestnymi mogą być katolicy, którzy przyjęli Sakrament Bierzmowania i ukończyli 16 lat oraz prowadzą życie zgodne z wiarą. Osoby żyjące w związku małżeńskim muszą posiadać ślub kościelny. Młodzież szkolna przedstawia świadectwo uczęszczania na zajęcia religii lub dyplom ukończenia religii (świadectwo maturalne z oceną z religii).

Rodzice, Chrzestni i Rodzina na Mszy św., podczas której jest sprawowany Sakrament Chrztu, w intencji dziecka (dzieci) i rodziny przystąpią do Komunii św. Msza św. jest sprawowana w intencji rodziny dzieci(-ka) przyjmujących sakrament.

Sakrament Chrztu św. jest sprawowany w II-gą i IV-tą niedzielę miesiąca oraz w I-szy i II-gi dzień Świąt Bożego Narodzenia i Zmartwychwstania Pańskiego.

Katecheza dla Rodziców i Chrzestnych w piątek – w kancelarii o godz. 18:30 przed niedzielą sprawowania Sakramentu Chrztu św.

Close

Porządek Nabożeństw

MSZE ŚWIĘTE w kościele przy ul. Grzybowskiej 22 Dni powszednie:
6:30, 7:00, 7:30 i 18:00

Niedziele i święta:
7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 13:00*, 18:00
* Uwaga: w lipcu i sierpniu nie ma Mszy św. w kościele o 13:00

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA: w czasie każdej Mszy św. oraz w każdy piątek od godz. 15:30 do godz. 18:00 Zobacz szczegółową rozpiskę...

Nowenna

Codzienna myśl
św. Filipa Neri

Penitent nigdy nie powinien składać ślubów bez rady swojego spowiednika.


Kontakt

Strona WWW: filipini.radom.pl
e-mail: kongregacja@filipini.radom.pl

Telefony

Kongregacja/Parafia – fax: 48 340 58 20
Kongregacja - centerala: 48 340 58 28
Parafia – centrala: 48 363 74 88

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA POD WEZWANIEM MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ ŚWIATA
ul. Grzybowska 22, 26-600 Radom

Administrator strony: Rafał Celej – admin@filipini.pl
zaloguj