Charakterystyka parafii

Historia parafii

Historia parafii

 • 31.12.1938 roku – z inspiracji ks. prałata Dominika Ściskały Towarzystwo Dobroczynne nabyło kamienicę przy ul. Sienne 7/9 z przeznaczeniem na cele opiekuńczo-charytatywne, głównie ochronkę dla dzieci, gdzie podjęły pracę Siostry Miłosierdzia (szarytki) z s. Antoniną (Zofią Mingoć) na czele;
 • 30.10.1939 roku – ks. Józef Kuraś, dyrektor „Caritas”, odprawił w domu pierwszą Mszę św., co stało się praktyką w niedziele i święta;
 • 1943 rok – budowa murowanej kaplicy przylegającej do budynku (dzisiejsze prezbiterium) nazwanej przez okolicznych mieszkańców „naszym kościółkiem”;
 • 1945 rok – powiększenie „naszego kościółka” o poniemiecki barak, który służył w niedziele i święta jako miejsce sprawowania Mszy św., a w dni powszednie jako miejsce zabaw dzieci z ochronki;
 • 29.05.1959 roku – Księża Filipini podjęli „stałą posługę duszpasterską w kaplicy” przy Siennej;
 • 09.12.1959 roku – ks. bp. Jan Kanty Lorek erygował przy kaplicy Wikariat Eksponowany, przyznając Księżom Filipinom szeroką autonomię w ramach pracy duszpasterskiej;
 • 21-22.06.1972 roku – nawiedzenie wspólnoty duszpasterskiej przez obraz Matki Bożej Częstochowskiej – Królowej Polski, uroczystej Mszy św. przewodniczył sługa Boży ks. bp. Piotr Gołębiowski;
 • 08.09.1972 roku – prawne erygowanie Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Radomiu przez ks. bpa Piotra Gołębiowskiego;
 • 01.05.1981 roku – powołanie do istnienia Parafii Matki Bożej Królowej Świata przez ks. bpa Edwarda Materskiego;
 • 06.06.1982 roku – poświęcenie palcu pod budowę nowego kościoła usytuowanego u zbiegu ulic Grzybowskiej i Katowickiej;
 • 16.09.1984 roku – wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nową świątynię zaprojektowaną przez architekta Wojciecha Gęsiaka;
 • 25.12.1984 roku – pierwsza Msza św. (Pasterka) w dolnym kościele, co zapoczątkowało stałą posługę liturgiczną we wznoszonym obiekcje sakralnym;
 • 01.09.1991 roku – na terenie parafii rozpoczyna działalność Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Filipa Neri;
 • 20.05.1994 roku – poświęcenie parafii Najświętszemu Sercu Pana Jezusa na zakończenie misji świętych poprowadzonych przez o. Czesława Blocha (sercanina);
 • 1996 rok – przeniesienie działalności duszpasterskiej (oratoryjno-parafialnej) do budynku przy ul. Grzybowskiej 22;
 • 11.09.1999 roku – pierwsza Msza św. odprawiona na płycie górnego kościoła z okazji 40 rocznicy pobytu Księży Filipinów w Radomiu.

Close

Porządek Nabożeństw

MSZE ŚWIĘTE w kościele przy ul. Grzybowskiej 22 Dni powszednie:
6:30, 7:00, 7:30 i 18:00

Niedziele i święta:
7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 13:00*, 18:00
* Uwaga: w lipcu i sierpniu nie ma Mszy św. w kościele o 13:00

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA: w czasie każdej Mszy św. oraz w każdy piątek od godz. 15:30 do godz. 18:00 Zobacz szczegółową rozpiskę...

Nowenna

Codzienna myśl
św. Filipa Neri

Cierpliwość jest dla sług Bożych konieczna; nie powinniśmy trwożyć się w nieszczęściu, lecz czekać na pocieszenie.


Kontakt

Strona WWW: filipini.radom.pl
e-mail: kongregacja@filipini.radom.pl

Telefony

Kongregacja/Parafia – fax: 48 340 58 20
Kongregacja - centerala: 48 340 58 28
Parafia – centrala: 48 363 74 88

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA POD WEZWANIEM MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ ŚWIATA
ul. Grzybowska 22, 26-600 Radom

Administrator strony: Rafał Celej – admin@filipini.pl
zaloguj