Charakterystyka parafii

Patronka parafii


Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej przypada na 22 sierpnia. Maryja jest Matką Jezusa Chrystusa i Matką nas wszystkich, całego Kościoła. Jej udział w Królestwie Niebieskim jest dla wierzących obietnicą przyszłej chwały – to Ona uprzedziła zmartwychwstanie innych. Matka Jezusa nie musiała jak inni ludzie oczekiwać wskrzeszenia swojego ciała aż do dnia Sądu Ostatecznego, ale zaraz po śmierci została wzięta do nieba. Tam, jako Królowa Wszechświata, wstawia się za wszystkimi ludźmi, wypraszając dla nich łaski u Swego Syna.

Jak mówił Ojciec Święty Jan Paweł II podczas modlitwy Anioł Pański 22 sierpnia 1999 roku: „Aby właściwie rozumieć królewskie przywileje Maryi, nie możemy zapominać, że istnieje chrześcijańskie pojęcie królowania, głęboko odmienne od ziemskich wyobrażeń o władzy. To królowanie polega na służbie i miłości, która musi przejść przez krzyż (por. J 18, 33-37), zanim zajaśnieje blaskiem Zmartwychwstania”. Według słów papieża postać Maryi przypomina, że królować to znaczy służyć Bogu.

Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej zostało ustanowione przez papieża Piusa XII w 1954 roku z okazji setnej rocznicy ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Początkowo było obchodzone 31 maja, a w roku 1969 papież Paweł VI przeniósł je na 22 sierpnia, w oktawę Wniebowzięcia. Papież Pius XII zawierzył i poświęcił Niepokalanemu Sercu Maryi cały świat. Akt ten odnowił papież Jan Paweł II 13 maja 1982 roku w Fatimie, zawierzając Maryi „świat kończącego się drugiego tysiąclecia, świat współczesny, nasz dzisiejszy świat”.

Close

Porządek Nabożeństw

MSZE ŚWIĘTE w kościele przy ul. Grzybowskiej 22 Dni powszednie:
6:30, 7:00, 7:30 i 18:00

Niedziele i święta:
7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 13:00*, 18:00
* Uwaga: w lipcu i sierpniu nie ma Mszy św. w kościele o 13:00

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA: w czasie każdej Mszy św. oraz w każdy piątek od godz. 15:30 do godz. 18:00 Zobacz szczegółową rozpiskę...

Nowenna

Codzienna myśl
św. Filipa Neri

Cierpliwość jest dla sług Bożych konieczna; nie powinniśmy trwożyć się w nieszczęściu, lecz czekać na pocieszenie.


Kontakt

Strona WWW: filipini.radom.pl
e-mail: kongregacja@filipini.radom.pl

Telefony

Kongregacja/Parafia – fax: 48 340 58 20
Kongregacja - centerala: 48 340 58 28
Parafia – centrala: 48 363 74 88

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA POD WEZWANIEM MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ ŚWIATA
ul. Grzybowska 22, 26-600 Radom

Administrator strony: Rafał Celej – admin@filipini.pl
zaloguj